Eğitimin tüm değer zincirlerinde lider olma hedefimize ulaşmaktaki en büyük kaynağın çalışma arkadaşlarımız olduğuna inanarak; vizyonumuz, misyonumuz, ilke ve değerlerimizi destekleyen bir yapı oluşturmakta; iş hayatını geliştirmek, zenginleştirmek ve kolaylaştırmak için çabalamaktayız.

Çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu en yüksek seviyede tutarak, aidiyet duygusunu geliştirmek ve başarının sürekliliğini sağlamak ÇÖZÜM İnsan Kıymetleri olarak en temel ilkemizdir.

Başarılı yarınlara birlikte ulaşacağımız, bizimle aynı heyecanı paylaşacak ve eğitim için el ele çalışacağımız adayları büyüyen kadromuz arasında görmeyi istiyoruz.

Yenilikçi, gelişim odaklı bir yaklaşım benimseyen İnsan Kıymetlerimizin temel ilkeleri:

  • Çalışanların motivasyonlarını ve kuruma olan bağlılıklarını ön planda tutar.
  • Çalışanlar için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izler.
  • Çalışanların özlük haklarını ve güvenliklerini korur.
  • Çalışanların yetkinliklerini geliştirerek performansları doğrultusunda şirket içinde kariyer imkanları sunar.
  • Tüm çalışanlarına fırsat eşitliği sunar.
  • Çalışanların karar alma mekanizmalarına dahil eder.
  • Çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu yüksek tutmaya yönelik uygulamalar geliştirir.
  • Çalışanların mesleki olduğu kadar kişisel gelişimlerine yönelik eğitim imkanları sağlar.
  • Yetkin çalışanları bünyesine katmaya, yüksek potansiyelli çalışanları elde tutmaya gayret gösterir.
  • Eğitim, gelişim ve öğrenme faaliyetlerini destekler.