Çözüm Eğitim Kurumlarında çalışacak ekip arkadaşlarımızdan aşağıda belirttiğimiz değerlerimize sahip olmasını bekliyoruz.

Dürüstlük

Çözüm Eğitim Kurumları olarak birbirimize ve paydaşlarımıza her zaman doğruyu söyleriz. Dürüstlük ve güven ilkesinden hareket ederiz. Verdiğimiz sözleri mutlaka yerine getiririz.

Yenilikçilik

Çağa uyum sağlamak, başarıya odaklanarak öncü olmak ve sektördeki boşlukları görüp yapılmayanı yapmak için yeni ve farklı ne yapabiliriz sorularını kendimize sürekli sorarak, bulduğumuz cevapları hayata geçirmek adına gerekeni yaparız. Yenilikçiliğimizin en temel dinamiği ortak aklı kullanma alışkanlığımızdır. 

Hakkaniyet

Her türlü haksız kazançtan uzak durmak ve kazancımızın içinde hak edilmeyen paranın olmamasıdır. Çalışmalarımızda öğretmen, öğrenci ve tüm paydaşlarımızla olan her türlü ilişkimizde genel ahlaki değerleri esas alır ve kurum olarak yasal yükümlülüklere uyarız.

Açıklık ve Şeffaflık

Çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin tüm süreçlerde söz söylemesini, bizleri denetlemesini ve bize inanmasını, bunu öğrenci ve velilerimize hissettirmesini önemser, sizlerin markamıza olan güvenine değer veririz. 

İşini severek yapmak

Çözüm Eğitim Kurumlarında çalışma arkadaşlarımız işlerini severek yapar. Herkes kuruma verdiğinin karşılığını almanın yanı sıra başarıya ve topluma faydalı bir iş yapmanın manevi tatminini de yaşar ve huzurlu bir ortamda işinin sahibi olarak çalışır.

Dinamik Olmak

Pozitif enerjisini çevresine yansıtarak, sahip olduğu heyecan ve şevk ile çalışma ortamını olumlu etkiler ve hedeflerine yönelik hızla sonuç alır.

Güvenilir Olmak

İş ahlakı ve disiplini ile her zaman dürüst, açık ve tutarlı davranarak, karşısındakilerin güvenini kazanır ve örnek olur.

Öğrenci ve Veli Duyarlılığı Taşımak

Öğrenci ve velilerinin mevcut ve gelecekteki beklentilerini anlar, istikrarlı davranarak daimi paydaş mutluluğunu hedefler.

Özgüven Sahibi Olmak

Kişisel ve kurumsal deneyim, bilgi, beceri ve yeteneklerine olan inancını cesaretle ortaya koyar ve işi ile ilgili sonuçlara ulaşmada kendine güvenir.

Takım Ruhu ve Dayanışmaya Uyum Sağlamak

Ortak hedeflere ulaşmak için sorumluluk üstlenir, aidiyet duygusu ile birlik içinde çalışarak çevresindekilere destek olur ve başarıları takdir eder.

Sürekli Gelişim ve Kalite Odaklı Olmak 

Yenilikleri takip eder, yenilikçi fikirler ve öneriler geliştirir, yeni uygulamaların içinde yer alarak gelişimi destekler.

Toplumsal Duyarlılığa Sahip Olmak

Kendisinin ve kurumunun, topluma ve eğitim sektörüne katkıda bulunmasını destekleyici davranışlar gösterir.